Menu
Obec Travčice
TravčiceNučničky

Hasiči

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Travčice byl založen už v roce 1896

Založení a historie sboru dobrovolných hasičů

"Národu a vlasti služme, k ochraně bližních se združme"

V duchu tohoto hesla byl v naší obci v roce 1896 ustaven sbor dobrovolných hasičů Travčice. Podle dostupných informací, byl prvním velitelem zvolen přítel Barcal František. Z uvedeného vyplývá, že v příštím roce oslavíme 110. výročí založení sboru. Ale vše pěkně popořádku.

Kronika hasičská se začala psát o něco později, přesně řečeno v roce 1922. V té době čítal sbor 28 členů činných a 13 přispívajících a předsedou byl František Barcal. Aby byl hasičský sbor schopen plnit úkoly, ke kterým byl ustanoven, bylo třeba zajistit technické vybavení tj. zakoupit motorovou stříkačku. Výbor tento úmysl projednal a schválil na své schůzi v únoru roku 1923 a o rok později byla stříkačka zakoupena. V prosincových volbách 1924 byl předsedou zvolen přítel František Barcal a velitelem přítel Rožec Václav čp. 47. Ve funkcích předsedy a velitele se pak vždy po několika letech střídali členové hasičského sboru. V kronice jsou uváděna jména Barcal František, Rožec Václav, Strádal Jaroslav, Hájek Antonín a jiní. Činnost sboru spočívala zejména v tom, že byla každoročně svolána valná hromada, na které se shodnotila činnost sboru za uplynulý rok. Sbor dobrovolných hasičů pořádá od dob svého založení také tradiční hasičský ples. Tato tradice je dochována  dodnes. 

Technické vybavení sboru odpovídalo vždy v době a v roce  1941. Bylo výborem schváleno zakoupení nové, na tu dobu moderní a výkonné stříkačky a 300 m hadic. Po druhé sv. válce se začala psát nová kapitola dějin sboru dobrovolných hasičů. V roce 1947 postihly naši obec 3 požáry, na jejichž lokalizaci se nemalou měrou podíleli naši dobrovolní hasiči. V roce 1949 byla na návsi vyhlubena nová studna, která sloužila činnosti v obci. V lednu roku 1959 došlo k požáru stodol u čp. 1, které byli součástí tehdejšího JZD. V roce 1969 zakoupil tehdejší MNV Travčice novou požární stříkačku, která byla na technické úrovni té doby. V roce 1971 byla zahájena adaptace prostor v čp. 5 na hasičskou zbrojnici. Nikdo netušil, že z hlediska historického pohledu ve velmi krátké době se bude hasičská technika stěhovat zpět do původních prostor nad kapličkou na návsi. Členové sboru dobrovolných hasičů se významnou měrou posíleli také na výstavbě kulturního domu v obci a velká část členů se stala dobrovolnými dárci krve.  V jejich řadách je nejméně 10 členů držitelem zlaté plakety mudr. Jánského, 17 držitelů stříbrné plakety a 22 členů má bronzovou plaketu.

Činnost sboru v dnešní době je ve své podstatě stále stejná. Členská základna čítá 53 členů. Členové sboru vykonávají asistenční hlídky při kulturních akcích a 2x v roce se koná celookresní schůze starostů. V obci byl vybudován veřejný vodovod a v souvislosti s jeho výstavbou byla vybudována síť požárních hydrantů, které jsou schopny zabezpečit dodávku vody potřebnou k zásahu pro lokalizaci případně vzniklého požáru. Z tohoto pohledu je případný zásah  hasičů technicky významně jednoduší a účinnější. Nejdůležitější ze všeho je však to, aby dobrovolní a profesionální hasiči nemuseli zasahovat vůbec a nejůčinnější práce nás všech byla odváděna na úseku protipožární prevence a výchově mládeže. My všichni můžeme přispět svým chováním k tomu, aby tomu tak vždy bylo.                                                                                             Sbor dobrovolných hasičů

Mohlo by Vás zajímat


 

Travčice
Nučničky

nahoru